Färgläggning: Alexandra, Thyra och Dagmar av Danmark

FÖRE
EFTER


Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop


Färgläggning: Katherine MacGregor som Harriet Oleson

FÖRE - EFTER

 

Bilden är färglagd av mig i photoshop


Färgläggning: Agnes Moorehead

FÖRE - EFTER

 


Färgläggning: Kejsarinnan Alexandra av Ryssland

FÖRE - EFTER

 

Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop.


Färgläggning: Pauline Brunius

FÖRE 
EFTER


Färgläggning: Agnes Moorehead

FÖRE - EFTER

 

Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop.


Färgläggning: Drottning Alexandra av England

FÖRE - EFTER


 

Bilden är i original svartvit och färglagd av mig photoshop.


Färgläggning: May of Teck (drottning Mary av England)

FÖRE - EFTER

Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop.


Färgläggning: Kejsarinnan Alexandra av Ryssland

FÖRE


EFTER


Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop

Färgläggning: Maude Millett

FÖRE - EFTERBilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop

Färgläggning: Agnes Moorehead

FÖREEFTER


Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop.


Färgläggning: Agnes Moorehead

FÖRE - EFTERBilden är i original svartvit och färglagd av mig i photpshop.


Färgläggning: Storfurstinnnan Maria av Ryssland

FÖRE - EFTER

 

Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop.


Färgläggning: Agnes Moorehead

FÖRE - EFTERBilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop.


Färgläggning: Laraine Day & Agnes Moorehead i "Without Honour"

FÖREEFTER


Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop.


Färgläggning: Agnes Moorehead som Endora i Bewitched

FÖREEFTER


Färgläggning: Zarah Leander

FÖRE - EFTER


Färgläggning: Kejsarinnan Alexandra av Ryssland

FÖRE - EFTER
 

Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop


Färgläggning: Kejsarinnan Alexandra av Ryssland

FÖRE - EFTER

 


Färgläggning: Anna Vyrobova & kejsarinnan Alexandra av Ryssland

FÖRE


EFTER


Bilden är i original svartvit och färglagd av mig i photoshop


Tidigare inlägg